Siirry pääsisältöön

Omat avaimet-projekti päättyy pian! Nyt on aika esitellä tuloksia ja vaikutuksia!

Omat avaimet-projekti päättyy pian ja on aika sanoa hyvästit!


Kolmen vuoden aikana projektissa on tapahtunut ja tehty paljon (myös extraa)! Ei oikein edes tiedä mistä aloittaa. 
Olemme halunneet toteuttaa paljon erilaisia tempauksia, tapahtumia ja toimintoja nuorille aikuisille. Suunnittelussa ja toteutuksessa on aina huomioitu nuorten mielipiteet ja toiveet. Nuorilta onkin noussut esille paljon hyviä ideoita, joita on ollut huikeaa toteuttaa yhdessä! Omat avaimet-projektin toiminnasta päällimmäisenä nousee varmasti HEVARI eli henkilökeskeinen voimavaravalmennus sekä kokemusasiantuntijoiden kanssa tehty yhteistyö ja kokemusasiantuntijatoimintojen kehittäminen projektin toimialueella.

On ollut hienoa seurata ja kuulla, kuinka  kokemusasiantuntijoita on pyydetty erilaisiin tilaisuuksiin puhumaan ja miten  kokemusasiantuntijoita aiotaan tulevaisuudessa ottaa mukaan arkityöhön esimerkiksi Ylä-Savon SOTEn palveluissa.

On ollut kyllä upeaa työskennellä nuorten kokemusasiantuntijoiden kanssa. Ilman heitä tämä projekti ei olisi onnistunut näin upeasti. Nämä rohkeat nuoret ovat omalla esimerkillään nostaneet esille miten arvokasta on kokemusasiantuntijuus. Nuoret ovat myös omalla toiminnallaan auttaneet toisia ja hälventäneet mielenterveyteen liittyviä ennakkoluuloja.
Jottei vaan kukaan unohda, mitä kaikkea sitä ollaankaan puuhailtu, niin tässä vielä listausta:
 • voimavaravalmennukset Iisalmessa, Joensuussa, Kiuruvedellä ja Liperissä
 • yhteiskehittämisen prosessit Iisalmessa, Joensuussa, Kiuruvedellä ja Liperissä 
 • yhteiskehittämisen konseptin luominen
 • nuorten aikuisten olkkaritoiminnan työryhmät Iisalmessa, Joensuussa ja Kiuruvedellä
 • toimitettu Iisalmen kuntapäättäjille palvelujen kehittämisideoita yhdessä alueen toimijoiden kanssa
 • yksilövalmennus -opas ja koulutukset ammattilaisille
 • nuorten ikkunatarinat Iisalmessa
 • Mieletön yö -tapahtuma & muut tempaukset
 • kokemusasiantuntijuuden esiin nostaminen erilaisissa tilaisuuksissa ja toiminnoissa
 • Hellurei ja helkkarin tunteet-tunnekortit
 • Henkilökeskeisen voimavaravalmennuksen koulutukset (Iisalmi, Joensuu, Tampere, Turku, Oulu ja Helsinki)
 • HEVARI-ohjaajan opas
 • VÄRE-ryhmä Kiuruvedellä
 • Olokkari-toiminta Iisalmessa
 • Väripajat
 • Kävelyfutis kokeilut
Ja kaiken kaikkiaan me ollaan tavoitettu toimintoihin mukaan yli 130 nuorta ja MONTAKO ammattilaista!

Paljohan me ollaan siis tehty! Mutta kylläpä näillä meidän toiminnoilla on ollut myös vaikutusta. Olemme koonneet paljon palautetta toimintaan osallistuneilta koko projektin ajan. Projektin loppu vaiheessa olemme myös tehneet vaikuttavuuskyselyn,joka lähetettiin toiminnassa mukana olleille ammattilaisille. On siis aika esitellä projektin tuloksia ja vaikuttavuutta.

HEVARI-ryhmien ja koulutusten tuloksia:
 • 75% osallistujista koki voivansa vaikuttaa oman elämän kulkuun paremmin
 • 57% ei kokenut itseään yksinäiseksi tai koki yksinäisyyden tunteen vähentyneen
 • 36% koki saaneensa lisää rohkeutta sosiaalisiin tilanteisiin
 • 100% suosittelee Hevari-ryhmään osallistumista 
 • koulutettu 161 ammattilaista
 • koulutusten keskiarvo 9,3 (arviointi 1-10)
Kaikki Hevari-valmennukseen osallistuneet nuoret kertoivat saaneensa itsenäisessä elämässä ja asumisessa tarvittavia valmiuksia ja taitoja sekä tulleensa kuulluksi HEVARI-ryhmässä.
HEVARI-työmenetelmää on ottanut käyttöön omassa työssään (oppaan mukaisesti tai soveltaen) peräti 43 % koulutukseen osallistuneista ammattilaisista!
Tämän lisäksi lähes 20 % oli aloittelemassa HEVARIa omassa työssään!Ammattilaiset ovat huomanneet seuraavia hyötyjä HEVARIa toteuttaessa:

 • "Monipuolisuus mahdollistaa soveltamisen yksilötyöskentelyssä,Identiteetin eli minäkuvan rakentuminen, Kasvun ja muutoksen mahdollisuus."
 • "Voimavarakeskeisyys ja voimavarojen kartoitus osana asiakastyötä tullut tietoisemmaksi osaksi työtä."
 • "Hevarin avulla on ollut helpompi käydä nuorten kanssa keskustelua hänen arvoistaan ja voimavaroistaan."
 • "Harjoituspankista olen ottanut useampia harjoitteita työskentelyyni ja se on tuonut uutta intoa työhön, joka on ajoittain jo maistunut hieman puulta. Tietoisuus nuorten tilanteesta ja heidän tarpeista on myös lisääntynyt."
 • "Oma työtapa tullut varmemmaksi."
HEVARI sai myös Allianssin Nuorisotyön menetelmä -tunnustuksen!Palvelujen yhteiskehittäminen
 • 4 yhteiskehittämisen prosessia.
 • 3 olkkarityöryhmää, työskentely poiki olkkaritoimintojen rahoitushakemuksia.
 • Kokemusasiantuntijoiden tietojen ja osaamisen arvostamisen laajentuminen palveluverkostoissa. Mm. Ylä-Savon SOTEssa on päätetty sisällyttää kokemusasiantuntijatoimintaa oman toimintansa sisään.
 • Kumppanit olivat yhteiskehittämisen antiin hyvin tyytyväisiä: yleisarvosana 4,3 (asteikko 1-5).
 • 3/4 osa osallistuneista ammattilaisista ja nuorista koki pajat tärkeiksi ja hyödyllisiksi
 • Yhteiskehittämiseen ja erilaisiin yhteistyöryhmiin tavoitettu yli 140 ammattilaista.

Yhteiskehittämiseen osallistuneet ammattilaiset kokivat hyötyneensä mm. verkostoitumisesta, tutustumisesta alueen muihin toimijoihin, rajoja ylittävästä yhteistyöstä, lisämahdollisuuksista työn ja palveluiden kehittämisessä sekä kokemusasiantuntijoiden läsnäolosta ja heidän kokemusten hyödyntämisen kehittämisessä. 

Nuoret taas kokivat saavansa yhteiskehittämiseen osallistumisesta lisää itseluottamusta, rohkeutta kertoa omia kokemuksia ja ideoita, voimaantumista, tunteen siitä, että voi auttaa toisia sekä vaikuttaa alueen nuorten palveluihin. Moni nuori sai myös sysäyksen osallistua esim. kokemusasiantuntijakoulutukseen tai lähteä opiskelemaan sosiaalia-alaa.

Palautteiden mukaan projekti on onnistunut herättämään kehittämisen motivaatiota alueen ammattilaisissa ja luomaan uudenlaista kokeilemisen kulttuuria omalla innostuneella, motivoituneella ja ammattitaitoisella työotteella.
Yhteistyökumppanit ovat kokeneet yhteiskehittämisen toiminnan tärkeäksi ja hyödylliseksi. Projektissa luotu yhteistyö ammattilaisten ja nuorten kokemusasiantuntijoiden välillä on nähty uutena toimintamallina, konkreettisena ja tuloksellisena työnä.Yksilövalmennuksen tuloksia:
 • koulutuksiin osallistui 20 asumispalveluntyöntekijää (2 koulutusta)
 • koulutukseen osallistuneista 50 % oli aloittanut tai aloittamassa yksilövalmennusta työssään
 • koulutusten arvosanaksi tuli 8,4/10
Saimme valmennukseen osallistuneilta nuorilta positiivista palautetta. He suosittelisivat yksilövalmennusta erityisesti nuorille, joilla on haasteita omassa arjessaan tai joilla oma elämä on vielä hukassa. Nuoret toivat esille myös sen, että oma motivaatio ja halu muuttaa elämänsä suuntaa on oleellisin asia valmennuksessa. Yksilövalmennuksesta nuoret kokivat saavansa apua arjen haasteisiin harjoitteiden, keskustelujen ja valokuvauksen avulla.Vaikuttavuuskyselyn tuloksia:


100 % koki, että projektin toiminta on ollut tarpeellista
 • 86 % koki, että projektin kanssa toimiminen on ollut myönteistä
 • 86 % koki, että projektin toiminta on tukenut ja täydentänyt toiminta-alueen nuorten palveluja
 • 78 % koki, että projektin kohderyhmä on hyötynyt projektin toiminnasta
 • 65 % koki, että projektiin osallistuneiden nuorten mahdollisuuden vaikuttaa palveluihinsa ovat lisääntyneet
 • 68 % koki, että nuorten asumisen tukipalvelut ovat kehittyneet alueella enemmän nuorten tarpeiden mukaisiksi
 • 76 % koki, että nuorten mahdollisuudet toimia kokemusasiantuntijoina palvelujärjestelmissä ovat lisääntyneet toiminta-alueella
 • 73 % koki, että projektin toiminta on hälventänyt mielenterveyteen liittyviä ennakkoluuloja.


Voimme siis hyvillä mielin ja erittäin ylpeänä todeta, että olemme saavuttaneet (ja joiltakin osin jopa ylittäneet) projektin tavoitteet!

Muistetaan, että yhdessä voimme poistaa mielenterveyteen liittyviä ennakkoluuloja. Olemme kaikki arvokkaita.

Kiitos kaikille teille, jotka olette seuranneet projektin toimintaa. Nyt on aika sanoa hyvästit.

Upeaa, mahtavaa ja innostavaa jatkoa toivottaapi vielä kerran Omat avaimet-projektin -tiimiläiset 
Anne, Anna, Johanna & TuijaKommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Omat avaimet 4you -tiimi esittäytyy! Kuka on Johanna?

Omat avaimet 4you -toiminnan tiimi on aloittanut täydellä kokoonpanolla ja nyt onkin hyvä hetki tehdä meidän tiimiläisistä esittelyä meidän somen puolelle. Tästä alkaakin sitten kuukauden mittainen jakso, joka viikko yksi meidän tiimiläisistä esittäytyy. Joten kannattaa pysyä kuulolla! Omat avaimet 4you -tiimi lähtee täynnä tarmoa ja innokkuutta kohti vuoden 2023 syksyä sekä samaan aikaan pohtimaan ja miettimään vuoden 2024 toiminnan sisältöä ja painopisteitä. Toiminnassa korostuu erityisesti tarvelähtöisyys, kuulluksi tuleminen ja yhdessä tekeminen. Meidän tiimiin kannattaa siis rohkeasti olla yhteydessä asiassa kun asiassa! Mutta sitten itse asiaan eli tiimiläisen ensimmäiseen esittelyyn. Täällä teille näpyttelemässä on Johanna Kainulainen. Toimin Aspa-säätiössä koordinaattorina ja Omat avaimet 4you-toiminnassa olen tiiminvetäjänä. Osallistun aktiivisesti toimintaan myös ja minut tullaan näkemään niin ryhmissä, yhteistyöpaluissa, eri esittelyissä, somessa.. kaikessa mitä me koko tiim

Omat avaimet 4You -tiimi esittäytyy. Kuka on Sanna?

  Heippa! Olen Omat avaimet 4You -toiminnan Keski-Suomen vahvistus Inkiläisen Sanna. Tässä pieni esittely itsestäni. Paremmin tulen tutuksi yhteisen tekemisen myötä eli ollaan yhteyksissä :) Työurani olen aloittanut käsityöalan yrittäjänä, jossa vierähtikin reilut 10 vuotta. Oman terveyden vuoksi ammatista oli luovuttava ja olikin aika pohtia uutta alaa, jossa työskentely olisi mahdollista ja olisin taas työkykyinen. Lähdin opiskelemaan sosionomiksi, opinnoissa suuntauduin mielenterveys- ja päihdetyöhön. Oman paikkani löysin lastensuojelusta jo opintojen aikana ja sille tielle jäin. Aspa-säätiön töihin siirryin vuoden 2022 alkupuolella 4You-toimintaan, jossa kohderyhmä oli jälkihuoltonuoret ja tavoitteena arjen tukeminen ja voimavarojen vahvistaminen. Toiminta yhdistyi Omat avaimet -toiminnan kanssa tämän vuoden alussa ja nimetkin yhdistyivät Omat avaimet 4You:ksi. Työssäni kohtaan erilaisia ihmisiä ja juuri kohtaamiset ovat työn suola. Kokemustoimijat ja kokemusasiantuntijat työ

Kun pahin tapahtuu-tarina kiireellisestä sijoituksesta

  Tiedän odottaa ovikellon kilahdusta. Katson vuoroin lapsiani vuoroin kotiani. Kotiani, joka on aina merkinnyt turvaa ja jonka olen kauniiksi sisustanut. Nyt kuitenkin pelkään. Enemmän kuin koskaan ennen. Yritän rauhoitella itseäni ja työntää hätää kauemmas. Pakotan itseni rauhoittumaan, samalla kun ajatuksissani pohdin vaihtoehtoa ottaa lapset kainaloon ja lähteä niin kauas kuin mahdollista. Kurkkua kuristaa. Lapsille sanon niin rauhallisesti ja lempeästi kuin osaan, että olette varmasti huomanneet äidin olevan väsynyt ja ettei äiti ole jaksanut samoin kuin ennen. Siksi meille tulee kohta kaksi tätiä, jotka auttaa tällaisissa tilanteissa. En halua sanoa enempää ja sammuttaa pientä toivon kipinää siitä, että lapset saisivat jäädä kotiin. Samalla ymmärrän, ettei mikään sanomani tai tekemäni voi muuttaa asioiden kulkua, johon nämä vieraat kohta tulevat päätymään. Syljen suustani sanoja, joihin en itsekään usko. Se vaatii kaikki voimani. Aivan kaiken, mitä minussa on. Mutta lapset eivä